Menu Sluiten

Magazijn manager (Warehouse manager)

– Scroll down for English version –

Deze functie is in Amsterdam

De afgelopen 10 jaar is Spaghetteria uitgegroeid tot een restaurant concern met 15 restaurants. Spaghetteria Laboratorio fungeert als hart van het bedrijf. Van hieruit produceren en distribueren wij alle pasta soorten, -sauzen en dranken die wij serveren in de restaurants in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Berlijn. De warehouse manager is de spil van het bedrijf als het gaat om de bevoorrading van deze restaurants. Naast het op orde houden van het magazijn en het naleven van de HACCP-richtlijnen is de warehouse manager ook verantwoordelijk voor de logistiek en distributie.

Het is een zeer veelzijdige functie waar wij iemand voor zoeken die het als een uitdaging ziet om systemen en structuur aan te brengen binnen een snelgroeiend en dynamisch bedrijf. Tevens is het binnen de Spaghetteria een nieuwe functie die gaandeweg vorm zal krijgen middels werkoverleg tussen de operationeel directeur, chef pasta productie, de F&B manager en jou!

Lijkt jou het leuk om te werken in het hart van de Spaghetteria en verantwoordelijk te zijn voor het organiseren en structureren van de inkoop/verkoop, logistiek en distributie? Stuur dan snel je motivatie en CV naar hr@spaghetteria.com.

De werkzaamheden
➣ Zorg dragen voor bevoorrading van restaurants, de pasta fabriek en het magazijn
➣ Aanspreekpunt voor vestigingsmanagers en leveranciers
➣ Organiseren en structureren van de logistiek en distributie
➣ Werken volgens HACCP-standaarden
➣ Opstellen van RI&E handboek
➣ Chauffeurs en order-pickers aansturen
➣ Wekelijks overleg met operationeel directeur, F&B manager en chef pasta productie

Profiel
➣ Zelfstandig
➣ Groot verantwoordelijkheidsgevoel
➣ Organisatorisch sterk
➣ Oog voor detail
➣ Bereid fysiek werk te doen
➣ Kennis van HACCP-richtlijnen
➣ Teamspeler
➣ Engelssprekend. Italiaans en/of Nederlands is een pré

Wat bieden wij?
➣ Een functie van minimaal 32 uur per week
➣ Goed salaris
➣ Eindejaar bonus
➣ Een functie in een groeiend bedrijf, met bijbehorende groeimogelijkheden
➣ 50% korting in al onze restaurants
➣ Collectieve korting op sportscholen, verzekeringen en verschillende webshops
➣ Dagelijks verse lunch

– English version –

This position is in Amsterdam

Over the past 10 years, Spaghetteria has grown into a restaurant group with 15 restaurants. Spaghetteria Laboratorio acts as the heart of the company. From here we produce and distribute all types of pasta, sauces and drinks that we serve in the restaurants in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam and Berlin. The warehouse manager is the center of the company when it comes to supplying these restaurants. In addition to keeping the warehouse in order and complying with the HACCP guidelines, the warehouse manager is also responsible for logistics and distribution.

It is a very versatile position for which we are looking for someone who sees it as a challenge to apply systems and structure within a fast-growing and dynamic company. It is also a new function within the Spaghetteria that will gradually take shape through work consultation between the operational director, chef pasta production, the F&B manager and you!

Would you like to work in the heart of the Spaghetteria and be responsible for organizing and structuring purchasing/sales, logistics and distribution? Send your motivation and CV to hr@spaghtteria.com.

The work
➣ Ensure supplies to restaurants, the pasta factory and the warehouse
➣ Point of contact for location managers and suppliers
➣ Organizing and structuring logistics and distribution
➣ Working according to HACCP standards
➣ Drawing up an RI&E manual
➣ Managing drivers and order pickers
➣ Weekly consultation with operational director, F&B manager and Chef pasta production

Profile
➣ Independent
➣ Great sense of responsibility
➣ Organizational strong
➣ Eye for detail
➣ Willing to do physical work
➣ Knowledge of HACCP guidelines
➣ Team player
➣ English speaking. Italian and/or Dutch is an advantage

What do we offer?
➣ A position of at least 32 hours per week
➣ A nice salary
➣ End-of-year bonus
➣ A position in a growing company, with corresponding job opportunities
➣ 50% discount in all our restaurants
➣ Collective discount on gyms, insurance and various web shops
➣ Daily fresh lunch

Natafelen tot de bediening aanschuift.